היום בפרשה – שביעי של ויגש תשעה

לימוד פרשת ויגש תשעה. שביעי בפרשה. האזנה