היום בפרשה – ששי של ויגש תשעה

לימוד פרשת ויגש תשעה. ששי בפרשה. האזנה