אמא רחל – השיבי אותנו לגבולינו

השיעור בירושלים, פרשת ויחי תשעה. האזנה

.