היום בפרשה – ראשון של ויחי תשעה

לימוד פרשת ויחי תשעה. ראשון של הפרשה. האזנה