היום בפרשה – שני של ויחי תשעה

לימוד פרשת ויחי תשעה. שני של הפרשה. האזנה