היום בפרשה – שלישי של ויחי תשעה

לימוד פרשת ויחי תשעה. שלישי של הפרשה. האזנה