היום בפרשה – רביעי של ויחי תשעה

לימוד פרשת ויחי תשעה. רביעי של הפרשה. האזנה