היום בפרשה – חמישי של ויחי תשעה

לימוד פרשת ויחי תשעה. חמישי של הפרשה. האזנה