היום בפרשה – ששי של ויחי תשעה

לימוד פרשת ויחי תשעה. ששי של הפרשה. האזנה