היום בפרשה – שביעי של ויחי תשעה

לימוד פרשת ויחי תשעה. שביעי של הפרשה. האזנה