היום בפרשה – ראשון של שמות תשעה

לימוד פרשת שמות תשעה. ראשון של הפרשה. האזנה