היום בפרשה – שלישי של שמות תשעה

לימוד פרשת שמות תשעה. שלישי של הפרשה. האזנה