היום בפרשה – שני של שמות תשעה

לימוד פרשת שמות תשעה. שני של הפרשה. האזנה