היום בפרשה – רביעי של שמות תשעה

לימוד פרשת שמות תשעה. רביעי של הפרשה. האזנה