היום בפרשה – שביעי של שמות תשעה

לימוד פרשת שמות תשעה. שביעי של הפרשה. האזנה