היום בפרשה – ששי של שמות תשעה

לימוד פרשת שמות תשעה. ששי של הפרשה. האזנה