רמבם יומי – יט טבת תשעה

השיעור במגדל, יט טבת תשעה. האזנה