ואני ה' לא נודעתי להם. כיצד מרקדין לפני הכלה

השיעור במגדל, פרשת וארא תשעה. האזנה