יוסף הצדיק – ויישם בארון במצרים

השיעור במגדל, פרשת וארא תשעה. האזנה