מכל מקום ירבה קצת בסעודה

השיעור בכפר סבא, פרשת משפטים תשעה. האזנה