שואלין ודורשין: שיעור ראשון

השיעור בגבעת כח, פרשת ויקהל פקודי תשעה. האזנה