להביא לימות המשיח

השיעור במגדל, פרשת ויקרא תשעה. האזנה