סיפור מגילת רות: לתוך ימי השופטים

השיעור בירושלים, פרשת אחרי קדושים. האזנה