מיום ירושלים ליז בתמוז

השיעור בירושלים, פרשת במדבר. האזנה