הפטרת נשא ומפליא לעשות

השיעור בירושלים, פרשת בהעלותך תשעה. האזנה