השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך

השיעור בכפר סבא, פרשת פנחס תשעה. האזנה