התוועדות במגדל פרשת שופטים תשעה

ההתוועדות במגדל, פרשת שופטים תשעה. האזנה