שיעורי הרב אלון לחודש תשרי תשעו

מומלץ לבדוק בלוח השיעורים את העדכונים האחרונים, לפני שאתם יוצאים לדרך.

שיעורי הרב חודש תשרי
השיעור באשדוד