משמר לך לך במגדל תשעו

השיעור במגדל, פרשת לך לך תשעו.

מבוא

ראשון – חסד וצדק

שני, שלישי ורביעי

ששי, שביעי