משמר וירא במגדל תשעו

השיעור במגדל, פרשת וירא תשעו / האזנה