מסע המושבות – מאז ועד היום, מגדל תשעו

מסע המושבות – מאז ועד היום. מגדל תשעו

מסע המושבות

חלק אחלק בחלק גחלק ד