הודעה: ארועי חנוכה תשעו עם הרב אלון

שלום לכולם

מסיבת חנוכה מרכזית ומלווה מלכה נקיים אי"ה במוצש"ק פ' מקץ, שבת חנוכה, 12/12, עם מו"ר הרב אלון שליט"א בשעה 20:00, באולם על שם 'כלאתי' רחוב פארן 14, רמת אשכול ירושלים (האולם בו היו מתקיימים השיעור בעבר). כולם מוזמנים – גברים נשים וטף!
…….

ביום ראשון הקרוב, 6/12 אור לכ"ה כסלו, נר ראשון של חנוכה וכן ביום ראשון שלאחריו, 13/12 אור לב' טבת, "זאת חנוכה", לא יתקיימו השיעורים בירושלים.
……

מי שטרם הזדרז ורכש את חוברת שיעורי הרב החדשה לחנוכה וחודש טבת – 'קומי אורי' – ניתן לרכוש באתר "ארון הספרים היהודי" וכן בשיעורי הרב.