משמר במגדל ויגש תשעו

השיעור במגדל, פרשת ויגש תשעו. האזנה