ברכות השבטים- שיעור בחצור תשעו

השיעור בחצור, פרשת ויחי תשעו. האזנה