ותיראן המיילדות את האלוקים. ירושלים תשעו

השיעור בירושלים, פרשת שמות תשעו. האזנה