ויסעו – איך גם אני יכול לעבור את ים סוף

השיעור בירושלים, פרשת בשלח תשעו. האזנה