הדף השבועי לפרשת ויקרא תשעז

אנו מתחילים באווירת התחדשות של טהרה לא רק של האביב והפסח אלא גם של ספר ויקרא, 'חומש הטהרה'.

חז"ל אומרים שאת ספר ויקרא יש להתחיל ללמוד עם דווקא התינוקות –

א"ר אסי מפני מה מתחילים לתינוקות בתורת כהנים ואין מתחילים בבראשית, אלא שהתינוקות טהורים והקרבנות טהורים יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות.

טהרה והתחדשות תמיד הולכים יחד, אך בואו ננסה להבין לעומק את מאמר חז"ל זה. מצד אחד, זהו הספר שמתחילים התינוקות ללמוד, אך מן הצד השני, כך מביאים בעלי התוספות, הוא נקרא 'החמור שבספרים' כי יש בו דינים מורכבים, סוגיות של קדשים ושל טהרות.

התינוקות הם טהורים, זה ברור – אנחנו רק מביטים עליהם ומבינים את טהרתם, אבל מה פירוש – 'הקרבנות טהורים'?

תמיד למדנו שאכן בפרשיות 'תזריע' ו-'מצורע' דנים בטהרת האדם, בפרשת 'שמיני' התורה עוסקת במאכלות, בסימני טומאה וטהרה בבהמות ובעופות – אבל מה הכוונה של חז"ל שהקרבנות 'טהורים'? אגב – לא מצינו בשום מקום שהקרבנות צריכים להיות טהורים. הם צריכים להיות 'תמימים' או 'מובחרים', ראינו גם שהאדם שמביא את הקרבן צריך להיות טהור, או שהקרבן עצמו מטהר מהחטא, אבל מה הכוונה שהקרבנות עצמם טהורים? ומה היא ההשוואה לתינוקות שהם טהורים?

הורדה והדפסה של הדף השבועי לפרשת ויקרא