הדף השבועי לפסח תשעז

הרמב"ם מביא להלכה את דברי המשנה בפסחים:

וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים… ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מהאומות וקרבנו לייחודו. וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים וכל הרעה שגמלנו, ומסיים בנסים ובנפלאות שנעשו לנו ובחירותנו.

בכל לילה ובכל יום אנו זוכרים ומזכירים את יציאת מצרים אלא ששם האזכור הוא בעלמא ואילו בליל הסדר חייבים להתחיל 'בגנות' ולסיים 'בשבח'. את ההלכה הזו מסיים הרמב"ם, שכידוע מדקדק במילותיו, במילים הבאות –

והוא שידרוש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. וכל המוסיף ומאריך בדרש פרשה זו הרי זה משובח.

כולנו מכירים את הביטוי שמופיע בהגדה – 'וכל המספר ביציאת מצרים בהרי זה משובח', אבל לרמב"ם יש מטבע לשון שונה מעט – 'וכל המוסיף ומאריך בדרש פרשה זו הרי זה משובח', כשכל מגמת הפרשה היא להתחיל בגנות ולסיים כאמור בשבח. ננסה להבין את המושג הזה ובעז"ה נגלה מהפכת עולם בהבנתה.

הורדה והדפסה של הדף השבועי לפסח