הדף השבועי תשעח

The taste of Shabbat – Vayera 5778

The taste of Shabbat – Vayera 5778

Rav Mordechai Elon

When, in our parsha, the people of Sodom discover that Lot has three guests in his house they surround it
מִַ נ ער וְעַד זָ קֵ֑ן כָל הָעָָ֖ם מִ קָ צֶֽה.

both young and old, the entire population from every end of the city
They shout at him and give an ultimatum
אֵּ֧ יה הֶָֽאֲנָ שִׁ֛ים אֲ שר בָּ֥א ו א לָ֖יךָ הַ לֵ֑יְלָה הֶֽוֹצִי אֵ֣ם א לינ ו וְ נֶֽדְעָָ֖ה אֹתֶָֽם.

Where are the men who came to you tonight? Bring them out to us, and let us be intimate with them."
Lot goes out to them, closes his door and makes a shocking proposal
הִ נה נָָ֨א לִִ֜י ש תֵ֣י בָנ֗וֹת אֲ שֶׁ֤ר לֹא ידְע ו אִֵ֔י ש אוֹצִֶֽיאָה נא
אתְ הןּ֙ אֲ לי כם ועֲ ש ו לָ הן כַ טָ֖וֹב ב עֶֽי ני כֵ֑ם רַק לֶָֽאֲנָ שֶׁ֤ים הָ אלּ֙
אַל תֶַֽעֲ ש ו דָבֵָ֔ר כֶֽי עַל כָּ֥ן בָ֖א ו ב צָּ֥ל קֶֹֽרָתִֶֽי.

Behold now I have two daughters who were not intimate with a man. I will bring them out to you, and do to them as you see fit; only to these men do nothing, because they have come under the shadow of my roof."

Download and print full article

דיון

סגור לתגובות.

הודעות אחרונות

השיעורים הבאים

אין אירועים קרובים

הכניסו את כתובת הדוא"ל שלכם, כדי לעקוב אחרי השיעורים ולקבל עדכונים על רשומות חדשות במייל.

שיעורים לפי מיקום

עמודים

%d בלוגרים אהבו את זה: