מאמר חסידות – חיי שרה תשעח

השיעור בירושלים, פרשת חיי שרה תשעח. האזנה / שרת2