הדף השבועי תשעח

The taste of Shabbat – Vayetze 5778

The taste of Shabbat – Vayetze 5778

Rav Mordechai Elon

Whilst running from Eisav, Yaacov reaches Har Hamoriah, The Temple Mount and dreams his
famous dream:
וְהִנֵֵּּ֤ה סֻלָּם֙ מֻצָָּּ֣ב אַַ֔רְצָּה וְראֹשׁ֖וֹ מַגִָּ֣יעַ הַשָּמָָּ֑יְמָּה וְהִנֵּה֙ מַלְאֲכֵָּּ֣י
אֱלֹהִַ֔ים עֹלִִ֥ים וְיֹֹֽרְדִׁ֖ים בֹֽוֹ.
And there was a ladder based on the ground and its head reaching heaven, with Godly angels
ascending and decending it .
God promises him
וְהִנֵֵּּ֨ה אָֹּֽנֹכִִ֜י עִמָָּּ֗ךְ וּשְמַרְתִֵּ֨יך֙ בְכָֹּ֣ל אֲשֶׁר תֵּלֵַּ֔ךְ…
I will be with you wherever you go Yaacov makes an oath that the stone he used as a
pillow..
… יֹֽהְיֶׁׁ֖ה בֵָּּ֣ית אֱלֹהִָ֑ים…
Will be God's home From there he continues his journey
וַיִשִָּ֥א יַֹֽעֲקֹׁ֖ב רַגְלָָּ֑יו וַיֵּׁ֖לֶׁךְ אִַ֥רְצָּה בְנֵּי קֶֹֽׁדֶׁם.
Now Jacob lifted his feet and went to the land of the people of the East. The lifting of feet is an interesting idiom, but as we know, our holy Torah does not waste words. We already know that he is on his way to Haran, so what does this teach us? Rashi gives an original explanation
.. נשא לבו את רגליו ונעשה קל ללכת.
His heart lifted his feet, and it became easy to travel In other words it wasn’t that his legs were not
heavy and he didn’t need to be pushed ,Rashi tells us that his heart lifted his feet, and as a result it was
it was easy for him to walk.

Download and print full article

 

דיון

סגור לתגובות.

הכניסו את כתובת הדוא"ל שלכם, כדי לעקוב אחרי השיעורים ולקבל עדכונים על רשומות חדשות במייל.

שיעורים לפי מיקום

%d בלוגרים אהבו את זה: