השיעור השבועי – בחוקותי תשעח

השיעור בירושלים, כא אייר תשעח. האזנה / שרת2