הדף השבועי תשעח

The taste of Shabbat – Shlach 5778

The taste of Shabbat – Shlach 5778

Rav Mordechai Elon

It looks like a repeat of a story we know well, but this time Hashem tells Moshe that enough is enough:
עַד אָָּ֥נָה יְנֶַּֽאֲ צ֖נִי הָעִָ֣ם הַ זֶׁ֑ה וְעַד אָָ֨נָה֙ לֶּֽ א יַאֲמִִ֣ינוּ בִָ֔י… אַ כָּ֥נּוּ בַ ד בר וְאֶּֽוֹרִ שֶׁ֑נּוּ וְ אֶּֽעֱ שה֙ אתְךָ֔ לְגוֹי גָָּ֥דוֹל וְעָצ֖וּם מִ מֶּֽנּוּ.
And the LORD said to Moses, “How long will this people spurn Me, and how long will they have no faith in Me despite all the signs that I have performed in their midst?
There was a similar story just over a year ago – the sin of the golden calf חטא העגל . Then, on the 17th of Tamuz, Hashem said to Moshe
הֶ֤ רף מִ מנִּ֙י וְאַשְמִי דם וְ אמְ חִ֣ה את שְמָָ֔ם מִתַ֖חַת הַשָמֶָׁ֑יִם וְ אֶּֽעֱ שה֙ אֶּֽוֹתְךָ֔ לְגוֹי עָצָּ֥וּם וָרָ֖ב מִ מֶּֽנּוּ.
Let Me alone and I will destroy them and blot out their name from under heaven, and I will make you a nation far more numerous than they.”
This time, as well, Moshe answers and Hashem promises to forgive. The 13 attributes of mercy are mentioned again too
ה' אֶ֤ רךְ אַפַָ֨יִם֙ וְרַב ח סד נ שָּ֥א עָוֹ֖ן וָפֶָׁ֑שַע וְנַ קה֙ לִ֣ א יְנַ קה פ קד עֲוֶֹ֤ן אָבוֹת֙ עַל בָ נִָ֔ים עַל שִ לשִ֖ים וְעַל רִ בעִֶּֽים.
‘The LORD! slow to anger and abounding in kindness; forgiving iniquity and transgression; yet not remitting all punishment, but visiting the iniquity of fathers upon children, upon the third and fourth generations.’
There is a big difference between the stories: In the first Moshe says
… לָמֶָ֤ה ֙ ה' יחֱ רֶ֤ה אַפְך֙ בְעַ מך אֲ שֶ֤ר הוֹ ֙ צאתָ֙ מ אִ֣ רץ מִצְרַָ֔יִם בְ כחַ גָד֖וֹל וּבְיָָּ֥ד חֲזָקֶָּֽה. לָָ֩מָהָ֩ י אמְרָ֨וּ מִצְרַַ֜יִם לא מר בְרָעֶָ֤ה
הֶּֽוֹצִיאָם֙ לַהֲ רג אתָם֙ בֶּֽהָרִָ֔ים וָּ֨לְכַלֹּתָָ֔ם מעַ֖ל פְ נִ֣י הֶָּֽאֲדָמֶָׁ֑ה…
“Let not Your anger, O Lord, blaze forth against Your people, whom You delivered from the land of Egypt with great power and with a mighty hand.Let not the Egyptians say, ‘It was with evil intent that He delivered them, only to kill them off in the mountains and annihilate them from the face of the earth.’
In other words, Moshe makes 2 points: The first "Am Yisrael!" they are the source of all I do – how can you plan to replace them with me? Everything I have done I have done in their name. The second point is there will be a חילול ה – a desecration of God's name with the goyim.

Download and print full article

 

דיון

סגור לתגובות.

הודעות אחרונות

השיעורים הבאים

אין אירועים קרובים

הכניסו את כתובת הדוא"ל שלכם, כדי לעקוב אחרי השיעורים ולקבל עדכונים על רשומות חדשות במייל.

שיעורים לפי מיקום

עמודים

%d בלוגרים אהבו את זה: