הדף השבועי תשעח

The taste of Shabbat – Reah 5778

The taste of Shabbat – Reah 5778

Rav Mordechai Elon

Our parsha opens with a description of what will happen when we enter The Land
וְהָיָָ֗ה כִּ֤י יְ בִֽיאֲךָ֙ ה' אֱלֹהֶֶ֔יך אֶל הָאָָ֕רֶץ אֲשֶר אַתָָּ֥ה בָא שָָׁ֖מָה לְ רשְתָָּ֑הּ וְנִָֽתַתִָּ֤ה אֶת הַבְרָכָהָ֙ עַל הר גְ ר זים וְאֶת הַקְלָלָָׁ֖ה עַל
הַָּ֥ר עֵיבִָֽל. הֲלאֹ הֵֵ֜מָה בְ עבֶר הַ ירְדֵָ֗ן אִַֽחֲרֵָ֙י דֶרֶךְ מְ בוֹא הַשֶֶ֔מֶש…
When the LORD your God brings you into The Land that you are about to enter and possess, you shall pronounce the blessing at Mount Gerizim and the curse at Mount Ebal .Both are on the other side of the Jordan, beyond the west road .
The Torah doesn’t go in detail yet about the ceremony on the two mountains, which will be in Parshat Ki Tavo. Here it just connects the subject of curses and blessings to the entrance to The Land. The question is why is this introduction here, and not in its natural place in Ki Tavo?
Rabbi Ovadia Seforno ) Italy 15th Century ) explains:
הלא המה בעבר הירדן. בתחילת בואכם בארץ כדי לפרסם בתחילת כניסתכם שלא תהיה ישיבתכם בה על אופן
מספיק אבל יהיה על אופן מוצלח או על אופן מקולל.
at the entrance to The Land as soon as you cross the Jordan. This procedure is meant to demonstrate that your settling in this land will not be in an unsatisfactory, just adequate manner, but that it will be either completely successful or the reverse.
The use of the phrase "just adequate" is interesting. Other nations can live in a "just adequate" way and survive. The French live in France because they are French , the Germans and English too. The Jews will be "either completely successful or the reverse" God forbid. Before entering The Land, before crossing the Jordan, reaching Jerusalem, before beginning anything, we must know that our life in Israel will be either on Mt. Grizim or Mt. Eival, both blessed and successful or cursed. We will not make an "adequate" society, it won't work. Moshe hopes it will be "a choice of life"

Download and print full article

 

דיון

סגור לתגובות.

הודעות אחרונות

השיעורים הבאים

אין אירועים קרובים

הכניסו את כתובת הדוא"ל שלכם, כדי לעקוב אחרי השיעורים ולקבל עדכונים על רשומות חדשות במייל.

שיעורים לפי מיקום

עמודים

%d בלוגרים אהבו את זה: