אורות התשובה: פרק ה. וישב תשעט

השיעור בירושלים עם הרב צבי אלון תשעט