קטגוריה: הדף השבועי תשעט

The taste of Shabbat – vayishlach 5779

The taste of Shabbat – vayishlach 5779 Rav Mordechai Elon  We have survived Lavan, and we will survive Eisav too. Our parsha opens in between the both of them, with Yaacov sending messengers to his brother, Edom. He prepares an eloquent speech for the messengers to say… Continue Reading "The taste of Shabbat – vayishlach 5779"

הדף השבועי – פרשת וישלח תשע"ט

עברנו את לבן נעבור גם את עשו, אבל עכשיו, בתחילת הפרשה, אנחנו נמצאים בדיוק בתפר שבין שניהם. ממחניים שולח יעקב – מַלְאָכִים֙ לְפָנָָ֔יו אֶל עֵ שוָׂ֖ אָחִִ֑יו אַַ֥רְצָה שעִָׂ֖יר שדֵַ֥ה אֱדֽוֹם. הוא מכין נאום מלוטש שבו הוא יעביר לעשו מסר גדול דרך אותם מלאכים. מן הסתם… Continue Reading "הדף השבועי – פרשת וישלח תשע"ט"

The taste of Shabbat – vayera 5779

The taste of Shabbat – vayera 5779 Rav Mordechai Elon This week we read the pasuk that opens the reading for Rosh Hashana and stresses that everything comes from God: -ו 'ַֽה֛ פָּקדַ֥ אֶת שָׂרהָ֖ כּא שֲֶַֽׁ֣ר אמרָָ֑ ויּעַשַַׂ֧ ה' ל֛שְׂרָהָ֖ כּאַשֲֽׁרֶ֥ דּבִּרֵֽ. And… Continue Reading "The taste of Shabbat – vayera 5779"

הדף השבועי – פרשת וירא תשע"ט

אם צריך להגדיר נושא אחד החורז את פרשתנו כולה כמדומני שהוא יהיה 'הכנסת אורחים'. יש בה בפרשה מודלים חיוביים ומודלים שליליים, ברמות הקיצוניות ביותר, לנושא הזה. הפרשה פותחת באברהם אבינו כשהוא – יֹ שבֵׁ֥ פתַח הָאֹֹ֖ הל כחֵֹׁ֥ם הַ יוֹם. וַ י שא עינָיו֙ וַ ירְּא… Continue Reading "הדף השבועי – פרשת וירא תשע"ט"

The taste of Shabbat – Lech Lecha 5779

The taste of Shabbat – Lech Lecha 5779 Rav Mordechai Elon This week we read in the parsha about the four kings of Mesopotamia: Amraphel and co., who make war with the five kings of Sodom. They capture the rulers of Sodom, including Lot,… Continue Reading "The taste of Shabbat – Lech Lecha 5779"

הדף השבועי – פרשת לך לך תשע"ט

כותרתה של הפרשה – 'לך לך' – היא אכן הכותרת המתאימה ביותר לפרשה, כותרת שמתחדשת מדי יום בעולם החדש ובתורה החדשה של אחרי שנות המבול, כותרת המתחילה בעולמו של אברהם ומתמשכת יום יום. ממש כמו שהכותרת 'בראשית' מתאימה לפרשת בראשית, ו-'נח' לפרשת נח –… Continue Reading "הדף השבועי – פרשת לך לך תשע"ט"

The taste of Shabbat – Noach 5779

The taste of Shabbat – Noach 5779 Rav Mordechai Elon Our parsha tells us of preparations for the flood and then of the flood itself The division between the aliyot is as follows: ‘Rishon’ speaks of the building of the ark in ‘sheni’ the… Continue Reading "The taste of Shabbat – Noach 5779"

הדף השבועי – פרשת נח תשע"ט

אנו יודעים שדיבור המתחיל הראשון של רש"י על פרשה עוסק בדרך כלל בעניינים עקרוניים וחשובים, וכך כותרתה של פרשתנו הוא בדבריו הידועים של רש"י. אך נקדים; הפרשה פותחת במילים – א לֶּה תוֹלְדֹֹ֣ת נֹֹ֔חַ נֹֹ֗חַ אִ֥ישׁ צַ דיק תָּ מִ֥ים הָָּּיָ֖ה בדֹּֽרֹתָּיָ֑ו אֶּת הָּּֽאֱלֹ הָ֖ים הּֽתְהַ לֶּךְ… Continue Reading "הדף השבועי – פרשת נח תשע"ט"

The taste of Shabbat – Bereshit 5779

The taste of Shabbat – Bereshit 5779 Rav Mordechai Elon Two verses basically sum up the whole parsha זֶֶ֣ה ספֶר תּּֽוֹלְדֹֹ֖ת אָדָָ֑ם בְּי֗וֹם בְּרֹֹ֤א אֱלֹהִים֙ אָדֵָ֔ם בִּדְמ֥וּת אֱלֹהִֹ֖ים עָ שה֥ אֹתּֽ ו. זָכָ֥ר וּנְ קבָֹ֖ה בְּרָאָָ֑ם וַיְבֶָ֣רֶךְ אֹתָ֗ם וַיִּקְרָֹ֤א אֶת שמָם֙ אָדֵָ֔ם בְּיֹ֖וֹם הִבָּּֽרְאָּֽם.… Continue Reading "The taste of Shabbat – Bereshit 5779"

הדף השבועי – פרשת בראשית תשע"ט

בני האדם הראשונים בעולם הם קין והבל. הוריהם לא היו 'בני אדם' אלא נבראו על ידי הקב"ה. קין והבל הם הראשונים שהיו להם הורים. כולנו זוכרים כמובן את הסיפור – כיצד קין רוצח את הבל – אבל בואו נחזור רגע להתחלה. ללכת לישון בבאסה… Continue Reading "הדף השבועי – פרשת בראשית תשע"ט"

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן