קטגוריה: הדף השבועי תשפ

טועמיה – שבת לך לך. תשפא

להורדה והדפסה: טועמיה לך לך השיעור המרכזי תשפא

טועמיה – שבת נח. תשפא

פרשת נח היא ההמשך הישיר של פרשת בראשית. באופן
פלאי, את חלק מהעניינים של הפרשה, רש"י מתחיל להסביר
כבר בפרשת בראשית. בניגוד למקומות אחרים בתורה,
שכאשר יש איזו התייחסות לנושא עתידי ושם רש"י אומר –
'כאשר נגיע לשם נדבר על כך', הרי שהפעם הוא בוחר
להתייחס לענין כבר באיזכורו המוקדם. הכוונה היא ליציאה מן
התיבה, שם הקב"ה מצווה את נח ואת בניו על שבע מצוות בני
נח והוא פותח את זה בהיתר אכילת בשר; אחרי שנח מקריב
קרבן לקב"ה והקב"ה מריח את ריח הניחוח ומבטיח

טועמיה – שבת בראשית. תשפא

להורדה והדפסה: טועמיה בראשית השיעור המרכזי תשפא

טועמיה – האזינו ושבת שובה. תשפא

להורדה והדפסה: טועמיה לפרשת האזינו ושבת שובה תשפא

טועמיה – במדבר. תשפ

הורדה והדפסה טועמיה במדבר תשפ  

טועמיה – בהר בחוקותי. תשפ

הורדה והדפסה טועמיה בהר בחוקותי תשפ  

טועמיה – פרקי אבות פרק ד משנה א. תשפ

הורדה והדפסה טועמיה – פרקי אבות_פרק ד_משנה א  

טועמיה – תזריע ומצורע. תשפ

הורדה והדפסה טועמיה – טועמיה תזריע ומצורע תשפ  

טועמיה – יום הזכרון לשואה. תשפ

הורדה והדפסה טועמיה – יום הזכרון לשואה תשפ

טועמיה – לפרשת שמיני תשפ

הורדה והדפסה טועמיה – פרשת שמיני תשפ  

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן