קטגוריה: טועמיה

טועמיה – ערב יום הכיפורים. תשפב

יש ביאור של המהרש"א שאומר שאין דין של 'שלשים יום קודם הרגל' לפני יוה"כ ע"מ להתכונן אליו, כי תשובה צריך לעשות כל השנה. באופן דומה גם אין דין של שלושים יום לפני ר"ה כי את הקב"ה אנחנו ממליכים כל השנה, משתדלים להאמין ש-'אין עוד מלבדו'. אז מה באמת קורה בימים האלה?
מה מיוחד בהם? איך מתכוננים לימים האלה? יש ענין מיוחד ללמוד את התפילות של הימים האלה.

טועמיה – לפרשת נצבים. תשפא

נעבור על פסוקי הפרשה וננסה להבין אותם בהקשר של ראש השנה, ומתוך כך ננסה להגיע להבנה חדשה בפשט הפרשיות.

טועמיה – לפרשת כי תצא. תשפא

נדבר הפעם בעיקר על חתונה. כל המצוות של חתונה ומשפחה נמצאות בפרשה שלנו אבל נתחיל דווקא בהפטרה שהיא ההפטרה הכי קצרה בשנה – עשרה פסוקים בלבד, המס' המינימלי של פסוקים להפטרה ע"פ ההלכה, ואמנם היא אכן אחת ההפטרות הנחמה אבל תמיד היא ההפטרה של פרשת כי תצא

טועמיה – לפרשת שופטים. תשפא

קדושת מערכת המשפט
שיחה שנאמרה במגדל בשנת תשע"ו

טועמיה – לפרשת ראה. תשפא

לפרשת ראה יש סגולה מיוחדת – היא באופן קבוע הפתיחה של חודש אלול. תמיד היא נקראת בסמוך לר"ח אלול או בו ממש. נפתח בנקודה מרתקת קשורה לכל החומש אבל מתחילה בפרשה שלנו

טועמיה – לפרשת דברים. תשפא

בשם האדמו"ר מקאצק זיע"א אומרים שגם בגאולה שלמה, שתבוא עלינו מהרה, אנו נמשיך לקרוא בתשעה באב מגילת איכה, היא לא תיבטל, אלא שאז נקרא אותה בטעמים של מגילת אסתר ונברך על קריאתה 'שהחיינו' ונתחיל להבין את מה שעשה הקב"ה ואיך כל החורבן הזה בתוך-תוכיותו מתהפך לגאולה.

טועמיה – לפרשת מטות מסעי. תשפא

טועמיה – לפרשת פנחס. תשפא

טועמיה – לפרשת בלק. תשפא

כמו בשבועות האחרונים, גם הפעם אני מבקש להיכנס להפטרת פרשת השבוע, בלק, יחד עם לימודנו בפרשה עצמה. השבוע חל גם י"ב בתמוז, הוא היום בו החלה גאולתו של האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש זיע"א, המצוין כ'חג הגאולה' בחסידות חב"ד, ואי"ה גם מתורתו נלמד.

טועמיה – לפרשת חקת. תשפא

רוב שיעורנו הפעם יעסוק בהפטרה, ביפתח הגלעדי, ומתוכה
נכנס אי"ה גם קצת לפרשה. החיבור של ההפטרה לפרשה
הוא פשוט, ובולט אולי יותר מכל קשר אחר שבין פרשה
להפטרה. חלקים בהפטרה ממש חוזרים על הפרשה, על
החלק האחרון שבה, והיא אף ממשיכה ומשלימה את הפרשה
בחלקים שלא פורטו בה

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן