מגדל – רמבם יומי

הקטגוריה הזו מכילה 116 פוסטים

רמבם יומי – יד ניסן תשעה

השיעור במגדל,  יד ניסן תשעה. האזנה         הלכות שבת פרק ב א. דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות כשאר כל המצות, לפיכך חולה שיש בו סכנה עושין לו כל צרכיו בשבת על פי רופא אומן של אותו מקום, ספק שהוא צריך לחלל עליו את השבת ספק שאינו צריך, וכן אם אמר רופא לחלל … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – יג ניסן תשעה

השיעור במגדל,  יא ניסן תשעה. האזנה         בשם ה', אל עולם (בראשית כא, לג). נחלתי עדוותיך, לעולם: כי ששון ליבי, המה (תהילים קיט, קיא). ספר שלישי והוא ספר זמנים הלכותיו עשר, וזה הוא סידורן: הלכות שבת, הלכות עירובין, הלכות שביתת עשור, הלכות שביתת יום טוב, הלכות חמץ ומצה, הלכות שופר וסוכה ולולב, … להמשיך לקרוא

הלכות חמץ ומצה פרק ח תשעה

השיעור במגדל, ניסן תשעה. האזנה   הלכות חמץ ומצה פרק ח א. סדור עשיית מצוות אלו בליל חמשה עשר כך הוא: בתחלה מוזגין כוס לכל אחד ואחד ומברך בורא פרי הגפן ואומר עליו קדוש היום וזמן ושותה, ואחר כך מברך על נטילת ידים ונוטל ידיו, ומביאין שלחן ערוך ועליו מרור וירק אחר ומצה וחרוסת וגופו … להמשיך לקרוא

הלכות חמץ ומצה פרק ז תשעה

השיעור במגדל, ניסן תשעה. האזנה   הלכות חמץ ומצה פרק ז א. מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר זכור את יום השבת, ומנין שבליל חמשה עשר תלמוד לומר והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה בשעה שיש … להמשיך לקרוא

הלכות חמץ ומצה פרק ו תשעה

השיעור במגדל, ניסן תשעה. האזנה   הלכות חמץ ומצה פרק ו א. מצות עשה מן התורה לאכול מצה בליל חמשה עשר שנאמר בערב תאכלו מצות, בכל מקום ובכל זמן, ולא תלה אכילה זו בקרבן הפסח אלא זו מצוה בפני עצמה ומצותה כל הלילה, אבל בשאר הרגל אכילת מצה רשות רצה אוכל מצה רצה אוכל אורז … להמשיך לקרוא

הלכות חמץ ומצה פרק ה תשעה

השיעור במגדל, ניסן תשעה. האזנה   הלכות חמץ ומצה פרק ה א. אין אסור משום חמץ בפסח אלא חמשת מיני דגן בלבד, והם שני מיני חטים שהן החטה והכוסמת, ושלשת מיני השעורים שהן השעורה ושבולת שועל והשיפון, אבל הקטניות כגון אורז ודוחן ופולים ועדשים וכיוצא בהן אין בהן משום חמץ אלא אפילו לש קמח אורז … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – יא ניסן תשעה

השיעור במגדל,  יא ניסן תשעה. האזנה         סדר תפילות כל השנה וזהו נוסח כל הברכות האמצעיות וזהו נוסח כל הברכות האמצעיות: ברכה אמצעית של לילי שבת אתה קדשת את יום השביעי לשמך תכלית מעשה שמים וארץ וברכתו מכל הימים וקדשתו מכל הזמנים כאמור ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אותו וגו', אלהינו … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – י ניסן תשעה

השיעור במגדל,  י ניסן תשעה. האזנה         סדר תפילות כל השנה נוסח ברכות התפילה וסידורן נוסח ברכות התפלה וסידורן: (א) ברוך אתה יי' אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא וכו'. (ב) אתה גבור לעולם אדני מחיה מתים אתה רב להושיע (מוריד הטל) (משיב הרוח ומוריד … להמשיך לקרוא

הלכות חמץ ומצה פרק ד תשעה

השיעור במגדל, ניסן תשעה. האזנה   הלכות חמץ ומצה פרק ד א. כתוב בתורה לא יראה לך חמץ יכול אם טמן אותו או הפקיד אותו ביד גוים לא יהיה עובר תלמוד לומר שאור לא ימצא בבתיכם אפילו הטמינו או הפקידו, יכול לא יהיה עובר אלא אם כן היה החמץ בביתו אבל אם היה רחוק מביתו … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – ט ניסן תשעה

השיעור במגדל,  ט ניסן תשעה. האזנה         סדר תפילות כל השנה נהגו העם לקרות בכל יום בשחר אחר שקורין פרשת צו וברכת כהנים קורין משנה זו, אלו דברים שאין להם שיעור הפאה והבכורים והראיון וגמילות חסדים ותלמוד תורה, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, כיבוד אב … להמשיך לקרוא

הודעות אחרונות

השיעורים הבאים

אין אירועים קרובים

הכניסו את כתובת הדוא"ל שלכם, כדי לעקוב אחרי השיעורים ולקבל עדכונים על רשומות חדשות במייל.

שיעורים לפי מיקום

עמודים