תגית: אדמור הזקן

אגרת התשובה – פרק ד. תשעז

השיעור בירושלים, יום ראשון פרשת כי תבא, תשעז. האזנה / שרת2   אגרת התשובה פרק ד ואולם כל הנ"ל הוא לגמר הכפרה ומירוק הנפש לה' אחר התשובה כמ"ש לעיל מהגמ' פ"ק דזבחים דעולה דורון היא לאחר שריצה הפרקליט וכו'. אמנם התחלת מצות התשובה ועיקרה לשוב עד ה'… Continue Reading "אגרת התשובה – פרק ד. תשעז"

אגרת התשובה – חלק ב. תשעז

השיעור בירושלים, יום שני פרשת כי תצא, תשעז. האזנה / שרת2   אגרת התשובה פרק א תניא בסוף יומא שלשה חלוקי כפרה הם ותשובה עם כל אחד. עבר על מ"ע ושב אינו זז משם עד שמוחלין לו עבר על מל"ת ושב תשובה תולה ויוה"כ מכפר. (פי' דאע"ג… Continue Reading "אגרת התשובה – חלק ב. תשעז"

אגרת התשובה – חלק א. תשעז

השיעור בירושלים, יום ראשון פרשת כי תצא, תשעז. האזנה / שרת2   אגרת התשובה פרק א תניא בסוף יומא שלשה חלוקי כפרה הם ותשובה עם כל אחד. עבר על מ"ע ושב אינו זז משם עד שמוחלין לו עבר על מל"ת ושב תשובה תולה ויוה"כ מכפר. (פי' דאע"ג… Continue Reading "אגרת התשובה – חלק א. תשעז"

ירושלים – התוועדות יט כסלו

ההתועדות בירושלים, פרשת וישב תשעה. האזנה

התוועדות יט כסלו

התוועדות יט כסלו בירושלים עם הרב מרדכי אלון שליט״א  בציון יום הילולת המגיד ממזריטש ויום חג גאולתו של אדמו״ר הזקן בעל התניא שתתקיים אי״ה ביום רביעי ליל י״ט כסליו (10.12.14) באולם האירועים שברחוב מקור חיים 10 (מתחם בית הכנסת ״בית יוסף״), ירושלים תפילת ערבית… Continue Reading "התוועדות יט כסלו"

מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב

השיעור בירושלים, פרשת עקב תשעג. האזנה / מקורות

מאמר רוני ושמחי, תשע

מאמר רוני ושמחי, תשע. תורה אור, פרשת מקץ – טקסט המאמר שיעור 1 שיעור 2 שיעור 3 שיעור 4

מאמר נר חנוכה משמאל

מאמר נר חנוכה משמאל. תורה אור, פרשת מקץ. טקסט המאמר שיעור 1 שיעור 2 שיעור 3 שיעור 4 שיעור 5

מאמר אני לדודי ודודי לי, חלק ב

השיעור במגדל, אלול תשעב. האזנה

מאמר אני לדודי ודודי לי, חלק א

השיעור במגדל, אלול תשעב. האזנה

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן